Zamyslenie pre TV Poprad 31.5.2020

Prinášame vám podklad pre vysielanie zamyslenia na 1.slávnosť Svätodušnú pre TV Poprad.

Text z Biblie k zamysleniu bol zo Skutkov apoštolov 2,37-41.

Michal Findra