2.slávnosť Svätodušná 1.6.2020

Prinášame vám zvukový záznam kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích na 2. sviatok Svätodušný. Zvukový záznam si môžete priamo vypočuť na tomto odkaze. Môžete si prihlásiť aj podcastovú službu pre náš zbor od rôznych poskytovateľov. Tu nájdete možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 165303, 178,  (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 43: L: Duch je, ktorý obživuje. Haleluja Zb: Slová Kristove sú Duch a život. Haleluja.

Slávnostný žalm Žalm 99; Kázeň Božieho Slova Skutky 20,7-12 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Michal Findra