5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích na 5.nedeľu po Veľkej Noci (Rogate – Modlite sa). Piesne sú vložené s melódiou a textom.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 122, 309, 125, 148, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 37: L: Kde je, ó, smrť, tvoje víťazstvo? Zb: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v Ježišovi Kristovi. Haleluja.

Čítanie z Biblie –  SZ text: Žalm 67,  Epištola: Zj 21,10. 22,1-6 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium L 11,5-13; Kázeň Božieho Slova Kol 4,2-6

Audio záznam je uložený na podcaste zboru

Video záznam je uložený na youtobe kanáli zboru

Keďže sa nemôžeme stretnúť v kostole, oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra