Vstúpenie Krista Pána na nebo 21.5.2020

Prinášame vám zvukový záznam kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesia. Zvukový záznam si môžete priamo vypočuť na tomto odkaze. Môžete si prihlásiť aj podcastovú službu pre náš zbor od rôznych poskytovateľov. Tu nájdete možnosti, ktoré sú k dispozícii.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 219, 162, 434,  (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 38: L: Kde je, ó, smrť, tvoje víťazstvo? Zb: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v Ježišovi Kristovi. Haleluja.

Evanjelium Mt 16,13-19; Kázeň Božieho Slova Dan 7,9-14 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)

Michal Findra