Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020

Prinášame vám záznam z čítaného slova, modlitieb, a kázne zo Služieb Božích v nedeľu po Vstúpení Exaudi (Príprava na posledné veci). Piesne sú vložené s melódiou a textom.

Piesne k Službám Božím sú tieto: 157, 163, 158, 160, (Kliknutím budete presmerovaní na stránku, kde si môžete danú pieseň prehrať) Antifóna je č. 40: L: Boh povýšil svojho Syna a dal mu meno nad každé meno. Zb: Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno.

Čítanie z Biblie –  SZ text: Žalm 97,  Epištola: Zj 22,12-14.16-17.20-21 (Kliknutím sa vám zobrazí Biblický text)
Evanjelium J 15,26-16,4; Kázeň Božieho Slova Kol 4,2-6

Audio záznam je uložený na podcaste zboru

Video záznam je uložený na youtobe kanáli zboru

Oferu alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a poprípade účel daru. Ďakujeme.

Michal Findra