Výlet MoS do Závažnej Poruby (vybrané zo ZL)

Hneď na začiatok prázdnin 4. júla si členovia zborového MoS naplánovali výlet do Závažnej Poruby. V tejto liptovskej obci sa narodil náš významný básnik Milan Rúfus, v nej prežil detstvo a mladosť a, ako si to sám prial, na miestnom cintoríne je aj pochovaný. V januári sme si pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia.

Možnosť pridať sa k nám sme ponúkli aj nečlenom MoS, a tak sme sa ráno na železničnej stanici stretli v počte 16 osôb. Radostne sme sa zvítali, a tešili sa, že nám náš Pán dal počasie ideálne na výlet.

Na stanici v Liptovskom Mikuláši nás čakala sestra Jarmila Staroňová z CZ ECAV Pavčina Lehota, ktorá má väzby k Popradu – pracovala tu vo viacerých lekárňach. Ona nás sprevádzala na ceste autobusom do Závažnej Poruby a sprostredkovala i odborný výklad v rodnom dome majstra Rúfusa, kde je teraz jeho múzeum.

Výklad nám poskytla správkyňa Domu Milana Rúfusa PaedDr. Soňa Barániová. V obývacej izbe Rúfusovcov nám porozprávala o básnikovom živote súkromnom i literárnom. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí. Potom sme si mohli prezrieť celý dom, zariadenie domu je pôvodné rúfusovské. V maestrovom dome sa konajú rôzne akcie súvisiace s jeho tvorbou a tomu je prispôsobená aj miestnosť pod strechou. Po krátkej prestávke na dvore sme sa vybrali na cintorín. Pri hrobe sme si uctili pamiatku majstra Rúfusa modlitbou a spevom dvoch evanjelických piesní.

Do Liptovského Mikuláša sme sa opäť vracali autobusom a kým prišiel, vychutnali sme si dobrú kávu v blízkom penzióne. V Mikuláši nás sestra Jarka sprevádzala po meste a ukázala niektoré jeho pozoruhodnosti. Odprevadila nás potom na železničnú stanicu a my sme jej poďakovali za ochotu a nám venovaný čas.

Počas cesty domov sme vo vlaku ďakovali Pánovi za všetko čo sme videli aj počuli, a za to, že sme to mohli zažiť v zdraví a pri peknom počasí.

Božena Balogová

One comment

  1. … bol to veeeľmi pekný výlet a bolo nám veeeľmi fajn – náš Pán je úúúžasný!!! Ďakujeme za milé chvíle v spoločenstve bratov a sestier, ale najmä za vzácneho veriaceho básnika, ktorý miloval Boha a darmi od neho slúžil národu. Nobelova cena ho nebola hodná, keďže napriek 3-násobnému navrhnutiu mu ju neudelili. Bohu vďaka za Milana Rúfusa ✝️

Comments are closed.