Skúška odvahy

Počas tohtoročných letných prázdnin sme znova pripravili od 8.-12.7. denný tábor pre deti. Niesol názov Skúška odvahy, a ako je to naznačené, tak sme sa po celý týždeň na túto skúšku pripravovali.

Deti najprv museli zvládnuť teoreticko-praktickú prípravu na to, ako sa nebáť, lebo stojí pri nás silný ochranca – samotný Pán Boh. Pána Boha ako múdreho, silného, odolávajúceho horúčavám aj tajomného a verného sme spoznávali pri štúdiu života Daniela, verného Božieho služobníka a modlitebníka.

Počas hlavných tém sme sa učili od Daniela, ako zostal verný Pánu Bohu aj v takej nepodstatnej veci ako je jedenie. Videli sme ako sa Danielovi priatelia nezľakli ani rozpálenej pece, lebo vedeli, že sú v Božej ruke, nech sa deje čo sa deje. Na fare v Strážach sme si potom poopekali a vyrobili sme si tašku s obrazom rozpálenej pece s anjelskou ochranou.

V stredu sme sa vybrali vlakom na výlet do Kežmarku. Zastavili sme sa na hrade, potom na fare a v kostoloch a nakukli sme aj do veľkolepej lyceálnej knižnice. Tam sme si pozreli najväčšiu knihu, ktorú skoro ani náš brat farár neuniesol, a tiež sme videli aj najmenšiu knižôčku. Poobede sme si vyrobili knihu s modlitbou Pánovou.

Vo štvrtok sme mali hostinu, nie obyčajnú ale karnevalovú. Tiež sa nám na stene ukázali tajomné písmená, ktoré nikto nevedel prečítať iba Daniel. Kráľ Belšacár počul varovanie, aby sa zmenil, ale zatvrdil si srdce a odmenou za hriech mu bola smrť. Aj my sme počuli varovanie, aby sme začali počúvať a dôverovať Pánu Bohu, inak to s nami skončí zle.

No a v piatok to všetko vyvrcholilo. Daniel bol postavený tvárou v tvár skúške, či pôjde v dôvere za Pánom Bohom a či nie. Daniel si vybral Pána Boha a skončil v jame s levmi. Pán Boh ho však slávne zachránil. Aj pred našimi táborníkmi bola jama s levmi. Ukázalo sa, že ju máme na fare v pivnici. Kto bol odvážny a poučený od Daniela, mohol sa aj sám presvedčiť, či zvládne ísť do jamy s levmi a anjelmi … a nikto nevedel, čo alebo kto ho tam ešte čaká. Nakoniec si všetci táborníci od malých po veľkých vyskúšali zísť do jamy s levmi. Všetci boli odvážni, aj keď niektorí len s malou dušičkou. Za odmenu sme si urobili pizzového leva a keď sa upiekol, tak sme ho zjedli J. Na konci dňa mali deti dovolené zobrať do jamy s levmi aj svojich rodičov, ale vtedy sa už deti nebáli a rodičia nám neprezradili.

Za požehnaný tábor ďakujeme Pánu Bohu a tiež všetkým pomocníkom.

Alenka Findrová