Konfivíkend 20.-22.4.2018

Konfirmandi sú pozvaní z Tatranského seniorátu na víkendovku. Plagát je tu. Tu si môžeme prečítať bližšie info a prevziať prihlášku.

Michal Findra