Pozvanie na Dištriktuálny deň 2013

Tohtoročný dištriktuálny deň Východného dištriktu sa bude konať 28. júla 2013 v Aréne Poprad v Poprade.

Témou stretnutia bude otázka „Kto sme“, ktorá pred nás postaví niekoľko dôležitých horizontov duchovného života.

Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hodine. Všetkých Vás srdečne pozývame.

V popoludňajších hodinách o 14.30 hod. je pre účastníkov pripravené hudobno – dramatické pásmo ” Pašie”.

Predstavenie, ktoré nechce byť divadlom, ale živým príbehom o moci lásky, ktorá premáha svet, o moci odpustenia, z ktorého sa rodí nový život, o moci, ktorej dotyk veľa v živote mení. Projekt, ktorý nemení biblický obsah, ale snaží sa sprítomniť jeho pravdy do súčasnosti a znásobiť jeho dosah v srdci a mysli človeka.

Vstupné je dobrovoľné

Mgr. Peter Mihoč – Tajomník biskupa VD ECAV

Ďalej si môžete pozrieť plagáť a pozvanie k službe

Srdečne pozývame k službe na dištriktuálnom dni. Posúžiť môžete v týchto oblastiach:
– pečenie koláčov (bez maslovej plnky)
– distribúcia koláčov
– ponúkanie minerálky a kávy
–  vítanie hostí
– pomoc pri zbierke

Prihlásiť sa môžete na farskom úrade. V sobotu 27.júla 2013 bude generálka v Aréne. Ďakujeme.

Michal Findra

kto sme.indd