Zborový deň 29.6.2013

Sobota na Petra a Pavla sa stala v našom zbore zborovým dňom, kedy sme sa stretli v z zborovke k prednáške nad témou Biblia je vzácna kniha a potom na obed a ďalší program na farskej záhrade.

Zborový deň sme začali neformálne premietaním videoukážok nášho spevokolu. Medzi tým naše deti a mládež odišli do vedľajšej miestnosti, kde mali svoj program, ktorý im pripravili Alenka, Evka a Zuzka. Následne sme začali našu tému o Biblii premietaním dokumentárneho filmu českej televízie o prekladoch Biblie. Mohli sme si uvedomiť vzácnosť rôznych prekladov Biblie, ktoré nás učia o viere v Boha. Veľmi povzbudivé boli hlavne svedectvá prekladateľov. V následnej prezentácii sme mohli získať základný prehľad o zložení Biblie a o pisateľoch Biblie. Zaujímavý bol aj pohľad na vytvorenie Biblického kánonu (pravidlá pre výber kníh Novej Zmluvy) a tiež vzácnosť zachovania Biblického textu v gréčtine v mnohých aj veľmi starých odpisoch na papyruse a pergamene. Venovali sme sa ešte starým prekladom Biblie: Hieronymovej Vulgáty, prekladu Konštantína a Metoda, prekladu Johna Wycliffa a prekladu Martina Luthera. Našu študijnú časť zborového dňa sme zakončili povzbudením verša z 2.Tim 3,16-17: Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Skúmali sme dynamiku Božej výchovy Písmom Svätým, ktoré nás učí, karhá, napravuje a vychováva. Na záver sme spievali pieseň o Biblii č. 288 Zachovaj nás v svojom slove…

Na obed sme sa stretli spoločne aj s ostatnými, ktorí chystali obed, na farskej záhrade. Náš šéfkuchár a jeho pomocníci už od rána varili chutný guláš. Mali sme možnosť spolu podebatovať, pochutiť si na výbornom jedle a naše deti s mládežou zahrať sa na záhrade. Radovali sme sa z toho, že nám Pán Boh daroval pokojné počasie. Tešili sme sa, že poobede už nepršalo a mohli sme v pokoji sedieť aj vonku na záhrade.

Ostáva nám napokon len ďakovať za milosť Pána Ježiša, že sme mohli mať tento zborový deň. Ďakujeme aj za všetkých ochotných služobníkov, ktorý nám akokoľvek poslúžili.

Michal Findra