31.10.2023 Pamiatka reformácie

Slávnostné večerné Služby Božie.

Piesne: 274, 465, 411, 263 a antifóna 62.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Ž 46
Kázeň – Mt 5,1-12

Michal Findra