12.11.2023 23.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka. Hosťom boli účastníci školenia EVS a kazateľom Curt Westman z Nórska

Piesne: 605, 607, ostatné neboli zo spevníka. (texty piesní a čítania sú nižšie)

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente texty čítaní a piesní.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 84,2-7
Evanjelium: L 17,20-21
Kázeň: Iz 64,1-3

Michal Findra