13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné SB 10.nedeľa po Svätej Trojici – kajúca nedeľa.

Piesne: 191, 331, 83, 466 a antifóna 79.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť audiozáznam Služieb Božích aj na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Epištola – Rim 11,25-32
Evanjelium – Mt Mk 12, 28-34
Kázeň — 5M 4,5-20

Michal Findra