6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné SB 9.nedeľa po Svätej Trojici s témou prezieravá múdrosť. Vystúpenie detí z denného tábora

Piesne: 374, 235, 642 a antifóna 54.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Počas Služieb Božích sme urobili aj videozáznam, ktorý je zverejnený na našou youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Evanjelium – Mt 13,44-46
Kázeň — Mt 7,24-27

Michal Findra