30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici. Téma: Výstraha pred zvodmi.

Piesne: 192, 480, 196, 473 a antifóna 60.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Epištola – Ef 5,8-14
Evanjelium a Kázeň — Mt 5,13-16

Michal Findra