23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné SB 7.nedeľa po Svätej Trojici. Téma: Božie požehnanie zachraňuje. Služby Božie s Večerou Pánovou

Piesne: 188, 299, 298 a antifóna 70.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Počas Služieb Božích sme urobili aj videozáznam, ktorý je zverejnený na našou youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Evanjelium – J 6,1-15
Kázeň — Sk 2,41-47

Michal Findra