16.7.2023 6.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné SB 6.nedeľa po Svätej Trojici. Téma: Život v Kristovi – Pokrstený som!

Piesne: 369, 292, 183, 498 a antifóna 69.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť audiozáznam Služieb Božích aj na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Epištola – Rim 8,1-11
Evanjelium – Mt 28,16-20
Kázeň — Iz 43,1-7

Michal Findra