16.3.2023 3.pôstna večiereň

Pokračovanie pri rozjímaní nad Božími menami – Hospodin je tam.

Piesne: 102, 250, 410 a antifóna: 27

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Epištola – Žid 12,18-24
Kázeň – Ez 48,30-35

Michal Findra