22.1.2023 3.nedeľa po Zjavení

Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Zjavení s témou: Dobrým premáhaj zlé.

Piesne: 32, 469, 184, 62 a antifóna 13

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Neh 8,1-3; 5-6; 8-10
Epištola – 1.K 12,12-31
Evanjelium – Mt 8,5-13
Kázeň – Rim1,13-17

Michal Findra