1.12.2022 1.advetná večiereň

Zamyslenia na tému Božieho mena JA SOM.

Piesne: 16, 231, 608 a antifóna: 2

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Žalm – 113
Kázeň – 2.M 3,13-14

Michal Findra