15.8.2021 11.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu s témou Pýcha a pokánie.

Piesne: 381, 325, 204, 227 a antifóna: 78

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Na túto nedeľu sme pripravili zamyslenie aj pre TV Poprad. Tu je videozáznam.

Biblické texty:
Epištola: Ef 2,1-10
Evanjelium: Mt 21,28-31
Kázeň: L 18,9-14

Michal Findra