4.4.2021 1.slávnosť Veľkonočná

Radostná nedeľa Kristovho vzkriesenia – Kristus Pán vstal z mŕtvych. Hrob je prázdny

Piesne: 128, 124, 151, 125, 602 a antifóny: 33, 32.

Audiozáznam kázne Božieho slova

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 138
Evanjelium– L 24,1-12
Kázeň – L 24,1-12

Michal Findra