2.4.2021 Veľký Piatok

Veľkopiatočné Služby Božie s čítaním pašií nahrávané kvôli korone v úzkom kruhu. Viacej sme si sprítomnili rozhovor medzi Pánom Ježišom a lotrami, ktorí boli ukrižovaní s Ním.

Audiozáznam celých Služieb Božích

Audiozáznam kázne Božieho slova

Kázeň Božieho slova bola na základe L 23,39-43

Michal Findra