3 comments

  1. … a ešte som chcela pochváliť novú grafiku webu nášho CZ – vďaka za dobrú prácu, brat farár Findra!!!

  2. … a po konaní dávam vedieť, že to bolo päť hodnotných večerov a mnoho som si od účinkujúcich odniesla do svojho života. Pán nech nám žehná – On nás miluje!

Comments are closed.