Správa – Zborový deň 2016

V sobotu 18. júna sme sa stretli v našej zborovej miestnosti na tohtoročnom zborovom dni. Začínali sme Božím slovom z Listu apoštola Pavla Rímskym 11,1-2, spevom piesne 237 z ES a, samozrejme, modlitbou za požehnanie celého dňa.

Bol to dobrý úvod do témy prednášky, ktorú mal brat senior Tatranského seniorátu a kežmarský farár Roman Porubän. Započúvali sme sa do témy o osudoch Židov v rokoch tzv. Slovenského štátu a o ich utrpení, známom pod pojmom holokaust . Ešte aj dnes, v demokratickej spoločnosti na Slovensku, sa zahmlievajú informácie o holokauste a nepodáva sa jasná pravda a informácie, keď Ústav pamäti národa doposiaľ nesprístupnil arizačné spisy!

Práve Slovenský štát vypracoval Židovský kódex (autor JUDr. Ferdinand Ďurčanský) o deportácii Židov do koncentračných táborov. Počuli sme aj o postoji vtedajšieho vedenia evanjelickej cirkvi, ktoré sa nie celkom jasne a odvážne vyslovovalo proti neľudskostiam, ale aj o zlyhaní celého kresťanstva v tejto veci, až na niektoré svetlé výnimky.

V tom zlom čase sa naša cirkev stretávala s častými žiadosťami Židov o kresťanský krst a prednášajúci vysvetlil aj s tým súvisiaci teologický problém a riešenie navrhnuté žilinským farárom a neskôr biskupom ECAV Fedorom Ruppeldtom.

Na Spiši vznikla Nemecká evanjelická cirkev – tunajší obyvatelia nemeckej národnosti sa postavili na Hitlerovu stranu, lebo aj v Nemecku bola evanjelická cirkev na strane Hitlera. Len tamojšia tzv. Vyznavačská cirkev a Dietrich Bonhoeffer (aktívne sa zapojil i do atentátu na Hitlera) boli proti vojne i Hitlerovi.

V Modre a Liptovskom Mikuláši boli evanjelické sirotince, kde boli zachraňované aj židovské deti. Mimoriadna situácia bola v Modre, kde v jednej časti budovy sirotinca malo sídlo nemecké gestapo a v druhej časti boli židovské siroty. Farárovi Gabrišovi sa nemecký veliteľ pri odchode priznal, že aj on je evanjelik a že vie, že išlo aj o židovské siroty. Vďaka Bohu za takéto úžasné gesto, že aj takto mohli byť zachránené židovské deti.

Na záver prednášateľ pripomenul podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, kde máme jasnú Ježišovu odpoveď kto je náš blížny a ako sa máme k blížnym správať. Zamyslime sa, ako by sme sa my správali v takých zložitých a vypätých okolnostiach a či by sme premohli svoju ľahostajnosť.

Po hodnotnej prednáške pokračoval program dňa vo farskej záhrade. Tam sme si pochutnávali na kulinárskych špecialitách, o ktoré sa postarali sestry a bratia, čo sa podujali na túto úlohu. Nech im Pán Boh odplatí námahu vynaloženú na prospech celého spoločenstva. A podobne patrí vďaka aj sestrám, ktoré napiekli chutné maškrty a zabezpečovali servis všetkým zúčastneným. Deti a mladší účastníci mali aj športové aktivity a dospelí pookriali v príjemných rozhovoroch.

Aj tohtoročný zborový deň sa vydaril a vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu, že nám daroval príjemné počasie a možnosť prežiť pekné chvíle ako spoločenstvo sestier a bratov… a preto sa už dnes tešíme, že sa takto stretneme aj o rok!

Zuzana Hybenová