V Poprade sa konalo školenie pracovníkov s deťmi

Sú na mnohých miestach okolo nás. Deti. Ako ich osloviť, aby aj oni mohli pochopiť, že Pán Ježiš má rád aj ich? On aj deti volá k sebe.

Jediná reč, ktorej rozumejú deti a mnohí mladí ľudia v dnešných časoch je láska. Vo všetkej morálnej a duchovnej biede, ktorá je okolo deti nič tak neosloví ako láska – láska Pána Ježiša cez nás, cez ľudí, ktorí Ho poznáme, sme Ním premenení a odovzdali sme Mu svoje životy, aby ich viedol. To bolo posolstvom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.marca 2013 v Poprade Veľkej.

Nás popradských evanjelikov tam bolo zastúpených dosť. Niektorí prišli, lebo sa venujú práci s deťmi, niektorí prišli aj na osobné pozvanie hlavného rečníka Czesława Bassaru a riaditeľa Detskej misie Michala Fraňa. Títo bratia boli totiž v piatok hosťami na našej mládeži v Poprade v zborovej miestnosti.

popradcania

Okrem mnohých povzbudení ku práci s deťmi sme sa aj na Biblických príkladoch mohli naučiť, že pre nás je dnes dôležité:
1. poznať Pána Boha
2. poznať Bibliu – Božie Slovo
3. poznať dobu, v ktorej žijeme,
aby sme mohli aktuálne oslovovať dnešné deti tak, aby nám rozumeli. Dnešné deti majú totiž „napísané na svojich čelách“, tak ako Gréci, ktorí prišli raz za Pánom Ježišom: „Chceme vidieť Ježiša“. Čo nato odpovieme?

spolocne

Alenka Findrová