6.1.2024 Zjavenie Krista Pána

Epifánia – Zjavenie Krista Pána mudrcom Téma: Sláva Pánova

Piesne: 638, 77, 311, 63 a antifóna: 14.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Biblické texty:
Epištola: Ef 3,2-7
Evanjelium: Mt 2,1-12
Kázeň: 1.Kráľ 10,1-13

Michal Findra