1.1.2024 Nový rok

Služby Božie na začiatok občianskeho roka Téma: Obrezanie Krista Pána

Piesne: 42, 74, 245, 70 a antifóna 22.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: 8
Evanjelium: Lk 4,16-21
Kázeň: 1.Kor 16,14

Michal Findra