31.12.2023 Silvester

Závierka občianskeho roka. Večerné Služby Božie s témou: Bdelosť a očakávanie

Piesne: 433, 66, 309 a antifóny 21, 20.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: 90
Kázeň: Kaz 3,1-15

Michal Findra