28.1.2024 nedeľa Deviatnik

Pravidelné nedeľné Služby Božie nedeľa Deviatnik. Téma: Nezaslúžená milosť.

Piesne: 515, 478, 641, 253 a antifóna 67.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 119,33-40
Epištola: 1.Kor 3,10-11 a 16-23
Evanjelium: L 17,7-10
Kázeň: 1.Kor 9,19-27

Michal Findra