22.10.2023 20.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Stratená príležitosť.

Piesne: 335, 558, 225 a antifóna 63.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Evanjelium – Mk 10,2-9
Kázeň – Mk 10,10-16

Michal Findra