9.3.2023 2.pôstna večiereň

Téma: Objavovanie pokladu v Božom mene – Hospodin je naša Spravodlivosť

Piesne: 95, 119, 440 a antifóna: 25

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Epištola – Žid 7,1-3
Kázeň – Jer 23,1-6

Michal Findra