Pomoc Ukrajine 04

Milé sestry a bratia v Ježišovi Kristovi,

úvodom tohto mailu by som sa vám chcel poďakovať v mene celého tímu za modlitby a vašu pomoc pri humanitárnej zbierke na Ukrajinu.

Doposiaľ sa uskutočnili tri cesty na Ukrajinu, pričom aj vďaka vašim darom bolo vyzbieraných vyše troch ton materiálnej pomoci, ktorá pozostávala predovšetkým zo zimného ošatenia, hygienických potrieb, trvanlivých potravín a plienok pre deti aj dospelých. Vďaka finančným darom boli zakúpené aj elektrocentrály, ktoré boli tiež dopravené na konkrétne miesta na Ukrajine.

Prvá cesta: https://www.ecav.sk/pomoc-ukrajine/nasa-pomoc-ludom-na-ukrajine-pokracuje

Druhá cesta: https://www.ecav.sk/pomoc-ukrajine/generator-do-petrodoliny

Pri tretej ceste (10.1.2023 – 12.1.2023) išiel s nami aj brat Michal ktorý na Ukrajine zostal na mesiac ako dobrovoľník v miestnom zbore Bila Cerkva a spolu s miestnymi kresťanmi bol vyzbieranú humanitárnu pomoc aj zaviesť núdznym ľudom na okraj frontovej línie.

Zároveň touto cestou by sme vás znovu chceli požiadať o vaše modlitby a pomoc pri zbieraní materiálnych vecí pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine. Pastor a misionár Scott Younta , ktorý pôsobí na Ukrajine nás požiadal o tieto konkrétne veci ktoré chýbajú a je ich nedostatok (hlavne v oblastiach zasiahnutých vojnou). Sú nimi:  
–  Lieky – prevažne vitamíny
–  Výrobky dámskej hygieny
–  Plienky pre dospelých aj deti
–  Detská výživa / detské sušené mlieko
–  Hygienické potreby (mydlá, zubné pasty/kefky, vlhčené obrúsky, deodoranty….)
–  Konzervy a trvanlivé potraviny
–  Pur-pena  – na opravy zničených budov

Tieto konkrétne veci by sme chceli s vašou podporou odviesť ľudom na Ukrajine v týždňoch pred Veľkou nocou.

Všetka pomoc pôjde ľudom zasiahnutých vojnou.
Za vaše ochotné srdce vopred ďakujeme, a modlíme sa za vás aby vás Pán Ježiš Kristus skrze ktorého je všetko stvorené, požehnával vo všetkom čo v Jeho mene konáte a robíte.

“Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili.”

Mt25,40
 
Svedectvo brata Michala
keď pomáhal pri rozdávaní humanitárnej pomoci asi 3km od frontovej línie:


„Včera (18. 1. 2023) sme rozdávali humanitárnu pomoc. Všetko prebiehalo v pokoji, v poriadku. Asi po 2 hodinách, menej než kilometer od nás padla raketa. Pol minúty na to priletela ďalšia. Možno 250 metrov od miesta, kde sme poskytovali pomoc. Po rozhovore s miestnym pastorom sme sa dozvedeli, že ruskí vojaci, i keď už neokupujú túto oblasť, posielajú drony a keď sa zídu ľudia na dlhší čas, v našom prípade to bolo asi cca 2  hodiny, strieľajú rakety. Tieto boli menšieho kalibru, ale predsa. Vďaka Bohu, zachoval som kľud. Ale priznám sa vám, bratia a sestry, mal som v sebe adrenalínu na rozdávanie a keďže som aktívny bežec, mal som chuť behať, aj 20 km.
Včera sme spoznali bratov a sestry z cirkevného zboru v meste KIŠARIVKA. V meste, v ktorom ruskí vojaci zhodnotili, že dobrý strategický objekt môže byť škola, škôlka či nemocnica.
V meste nefunguje nič . Ani jeden obchod. Nič. Deti sa nemôžu učiť ani online.
Napriek všetkým materiálnym a ľudským stratám, títo ľudia sa stretávajú v miestnom zbore na mládeži, nedeľnej škole, bohoslužbe a každodennej humanitárnej pomoci spojenej s intenzívnymi modlitbami.
Včera sme sa tam stretli aj s vojakmi a všetci v kruhu, držiac sa za ruky, sme sa modlili.“

Tím MEMC Ichthys Veľký Slavkov