29.5.2022 nedeľa po Vstúpení

Slávnosť konfirmácie

Program si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Slávnostný žalm Ž 133
Kázeň – Mk 1,8

Michal Findra