2.3.2022 začiatok Pôstu

Večerné Služby Božie na úvod pôstneho obdobia s príbehom o zlatom teľati.

Piesne: 108, 117, 415 a antifóna 78

Biblické texty: Smútočný žalm 51 a kázeň 2.M 32,1-6 a 15-20

Keďže sa nám nepodaril urobiť dobre záznam, môžete si nižšie, keď dáte tlačidlo “pokračovať v čítaní”, prečítať kázeň.

Michal Findra