27.2.2022 predpôstna nedeľa

Nedeľné Služby Božie s témou: Dar Božej lásky.

Piesne: 571, 462, 204, 625 a antifóna 60.

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 2.Kr 2,1-12
Epištola: 2.K 4,3-6
Evanjelium: L 10,38-42
Kázeň Mk 8, 31- 38

Michal Findra