Pomoc Ukrajine

Milí bratia a sestry, kliknutím na tento článok si môžete prečítať podrobnejšie akým spôsobom pomáhame v našom zbore utečencom z Ukrajiny. Tiež sa môžete konkrétne prihlásiť k určitej pomoci.

Vojnový konflikt na Ukrajine nás veľmi trápi a iste uvažujete ako môžeme pomôcť. Dávame do pozornosti možnosti pomoci, ktoré zastrešuje naše cirkev. Samozrejme sa môžete zapojiť do pomoci aj osobne aj cez iné organaizácie.

Zbierka: Môžete prispieť do zbierky priamo na Službách Božích v osobitnej obálke, ktorú hodíte do ofery s označením pomoc Ukrajine. Milodar môžete priniesť ja na farský úrad, či poslať na náš účet v Tatrabanke SK87 1100 0000 0026 2721 4159 (do správy pre prijímateľa uveďte pomoc Ukrajine). Priebežne budeme posielať prostriedky na účet našej cirkvi.

Dobrovoľnícka činnosť: Je možné sa prihlásiť za dobrovoľníka cez formulár, ktorý bol publikovaný na stránke našej cirkvi, kde sa dočítate aj bližšie informácie. Tu je odkaz.

Ponuka ubytovania: Ak by ste boli ochotní niekoho prichýliť pod strechu, tu je formulár, kde sa môžete prihlásiť. Tiež bol zverejnený na stránke našej cirkvi.

Ostávajme na modlitbách za našich blížnych i bratov a sestry v konflikte na Ukrajine. Kiež Pán Ježiš rozšíri našu ochotu a potešuje nás v starostiach, ktoré na nás doliehajú v tejto dobe aj podľa slov Pána Ježiša:
Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Mt 6,32-34

Vedenie zboru