Biblická hodina (6) 24.2.2022 – čítanie 1.Pt 1,22-25

Miesto stretnutia na Biblickej hodine máme k dispozícii čítanie na pokračovanie výkladu 1.listu Petra od Dr. Martina Luthera. Ide o pokračovanie 1.kapitoly, dnes verše 22 až 25.

Tu je video s čítaním a otázkami.

Tu je audio záznam.

Michal Findra