Oznamy február 2022

Od soboty 26.2.2022 je nové usmernenie pre konanie Služieb Božích. Tieto sa môžu konať pre všetkých občanov v 50% kapacite miest na sedenie alebo v maximálnom počte 500 ľudí. Pre naše kostoly to znamená, že môže prísť každý až do počtu 500 účastníkov.

Ak by bol niekto nemocný, alebo by nemohol prísť, Služby Božie budeme publikovať zo záznamu na tejto stránke, na youtube kanále a na podcaste.

Konfirmačná výučba bude prezenčne. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok (pre rok 2022 je vo výške 10,-€) alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru