17.3.2022 Pôstne večerné Služby Božie

Večerné Služby Božie v druhý pôstny týždeň. Téma: Judášova zrada.

Piesne: 95, 99, 425 a antifóna 27


Biblické texty:
Epištola: Žid 10,19-25
Kázeň J 13,21-30

Michal Findra