Biblická hodina (5) 17.2.2022 – čítanie 1.Pt 1,17-21

Miesto stretnutia na Biblickej hodine máme k dispozícii čítanie na pokračovanie výkladu 1.listu Petra od Dr. Martina Luthera. Ide o pokračovanie 1.kapitoly, dnes verše 17 až 21.

Tu je video s čítaním a otázkami.

Tu je audio záznam.

Michal Findra