2.11.2021 pamiatka zosnulých

Večerné Služby Božie s hlavnou myšlienkou: Pán Ježiš je Vzkriesenie a Život

Piesne: 676, 673, 440 a antifóna: 83

Môžete si vypočuť kompletné Služby Božie z kostola v Poprade:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Smútočný žalm: Ž 102
Kázeň: L 8,49-56

Michal Findra