31.10.2021 pamiatka Reformácie

Služby Božie v 22.nedeľu po Svätej Trojici na náš vzácny sviatok pamiatky Reformácie. Mali sme v Spišskej Sobote aj pamiatku posväteniach chrámu Božieho

Piesne: 191, 277, 196, 221, 263 a antifóna: 67

Môžete si pozrieť videozáznam z kostola v Poprade.

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne zo Spišskej Soboty:

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: Ž 46
Evanjelium: Mt 5,1-10
Kázeň: L 12,1-9

Michal Findra