Oznamy september 2021

Aktuálne je náš okres v červenej farbe kovidautomatu. Je možné konať Služby Božie a iné stretnutia za určitých podmienok. Bližšie je možné zistiť na tomto odkaze našej cirkvi. Pre kostol v Poprade to znamená kapacitu 46 osôb. V Spišskej Sobote a Strážach 26 osôb. Je potrebné vytvárať zoznamy účastníkov a dodržiavať R – O – R. Pričom jedno z tých R je respirátor.

Stretnutia konfirmandov a Modlitebného spoločenstva prebiehajú v zborovej miestnosti. Biblická hodina s kapacitných dôvodov prebieha v kostole.

Služby Božie sú nahrávané na audio a videozáznam a v nedeľu večer sú publikované na tomto webe. Z biblickej hodiny je robený zvukový záznam, ktorý je umiestnený v záložke Aktivity / Biblická hodina.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM.

Vedenie zboru