19.9.2021 16.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie v nedeľu s témou Vyslobodenie s otroctva smrti.

Piesne: 187, 676, 201, 152 a antifóna: 68

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Na túto nedeľu sme pripravili zamyslenie aj pre TV Poprad. Tu je videozáznam.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 145,1-8
Epištola: Fil 1,21-30
Evanjelium: L 7,11-17
Kázeň: L 7,11-17

Michal Findra