12.9.2021 15.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou Bremeno ustarostenosti.

Piesne: 396, 468, 202, 496 a antifóna: 62

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 103,8-13
Epištola: Rim 14,1-12a
Evanjelium: L 17,3-10
Kázeň: L 17,5-6

Michal Findra