1.8.2021 9.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné Služby Božie s témou: Prezieravá múdrosť.

Piesne: 190, 487, 199, 475 a antifóna: 60

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Epištola: Kol 3,1-11
Evanjelium: L 12,35-40
Kážeň: L 12,41-48

Michal Findra