25.7.2021 8.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné Služby Božie s témou: Výstraha pred zvodmi.

Piesne: 259, 457, 220 a antifóna: 57

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Evanjelium: L 11,45-52
Kážeň: L 11,37-44

Michal Findra