6.7.2021 sviatok Majstra Jana Husa

Večerné Služby Božie s pripomenutím si diela Majstra Jana Husa.

Piesne: 269, 494, 638. Antifóna 85

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Slávnostný žalm Ž 33,13-22
Kázeň Mt 22,34-40

Michal Findra