4.7.2021 5.nedeľa po Svätej Trojici

Téma nasledovanie a učeníctvo

Piesne: 189, 450, 197, 478 Antifóna: 54

Tu si môžete vypočuť celé Služby Božie:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Epištola – 1.Tim 1,12-17
Evanjelium – Lk 5,1-11
Kázeň L5,9-11

Michal Findra